#KABO

(Selasa)

(Rabu)

Beberapa slot sudah disediakan sempena #KABO24JAM pada hujung tahun ini dan awal tahun hadapan.

Boleh klik pautan-pautan berikut dan daftar mana-mana sesi yang kalian mahu ikuti.

1. Hadir #KABO24JAM:
http://bit.do/kabo24jam

2. Daftar Kuliah Poket Travel & Tulis:
http://bit.do/traveltulis (SUDAH PENUH)

3. Daftar Kuliah Poket Terbit Sendiri E-Book:
http://bit.do/swaterbitebook

4. Daftar Kuliah Poket Menangani Berita Palsu:
http://bit.do/menanganiberita

5. Daftar Ngopi di #KABO:
http://bit.do/ngopikabo

6. Daftar Kuliah Poket Komuniti Penulis:
http://bit.do/komunitipenulis

7. Daftar Tulis & Terbit Certot:
http://bit.do/certot

8. Daftar Kuliah Poket Podcast:
http://bit.do/podcastkabo